TVT Motion AB
Till innehåll
REGGIANA

2,400,000 Nm

REGGIANA

T2M = 1200 - 500,000Nm
i = 3 - 3600:1 –31731


TRAMEC

Precisons Planetväxlar
T2M = 30 - 600 Nm
i = 3 - 343

TRAMEC

T2M = 10 - 500 Nm
i = 3 - 100

TVT Motion AB Salamandervägen 28 702 36 Örebro tel. 019-127796
Tillbaka till innehåll